Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6087 7a81
Reposted fromobliviate obliviate
Przyjemności: Mężczyźni. Wino. Seks. Chodzenie po plaży boso. Muzyka w słuchawkach. Jazda samochodem w nocy. Pierwsza łyżka lodów. (...) Rozmowy z ludźmi, gdy nie zastanawiasz się, co powiedzieć, tylko słowa same z ciebie wypływają. Dobry film. Dobry serial. Długie pocałunki. Wieczór, który masz tylko dla siebie. Nieprzyjemności: Mężczyźni. Kłótnie. Słaby seks. Okres. Kolejki. Nadęte księżniczki. Ludzie opierdalający kelnerki.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate
8000 455e 500

Of all the days in a year, only one really matters: the anniversary of that person who makes the Earth spin for you!

#handmade #greetingcard #postcard #anniversary #partytime #birthday #happybirthday #celebrate #celebration #balloons #astronaut #spaceship#rocket #cosmos #stars #planet #Earth #space #galaxy #Bucuresti #Bucharest #Romania #Coloraj

https://www.facebook.com/coloraj/
https://www.instagram.com/coloraj_ro/
www.coloraj.ro

Reposted fromcoloraj coloraj
0427 d63c 500

Take a play break from your ordinary day! It’s time to party with these cute little monsters from Coloraj anniversary collection!

#handmade #greetingcard #postcard #anniversary #partytime #birthday #happybirthday #celebrate #celebration #monsters #aliens #cosmos #stars #planet #space #galaxy #Bucuresti #Bucharest #Romania #Coloraj

https://www.facebook.com/coloraj/
https://www.instagram.com/coloraj_ro/
www.coloraj.ro

Reposted fromcoloraj coloraj
6087 7a81
Reposted fromobliviate obliviate
Przyjemności: Mężczyźni. Wino. Seks. Chodzenie po plaży boso. Muzyka w słuchawkach. Jazda samochodem w nocy. Pierwsza łyżka lodów. (...) Rozmowy z ludźmi, gdy nie zastanawiasz się, co powiedzieć, tylko słowa same z ciebie wypływają. Dobry film. Dobry serial. Długie pocałunki. Wieczór, który masz tylko dla siebie. Nieprzyjemności: Mężczyźni. Kłótnie. Słaby seks. Okres. Kolejki. Nadęte księżniczki. Ludzie opierdalający kelnerki.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate
8000 455e 500

Of all the days in a year, only one really matters: the anniversary of that person who makes the Earth spin for you!

#handmade #greetingcard #postcard #anniversary #partytime #birthday #happybirthday #celebrate #celebration #balloons #astronaut #spaceship#rocket #cosmos #stars #planet #Earth #space #galaxy #Bucuresti #Bucharest #Romania #Coloraj

https://www.facebook.com/coloraj/
https://www.instagram.com/coloraj_ro/
www.coloraj.ro

Reposted fromcoloraj coloraj
6087 7a81
Reposted fromobliviate obliviate
Przyjemności: Mężczyźni. Wino. Seks. Chodzenie po plaży boso. Muzyka w słuchawkach. Jazda samochodem w nocy. Pierwsza łyżka lodów. (...) Rozmowy z ludźmi, gdy nie zastanawiasz się, co powiedzieć, tylko słowa same z ciebie wypływają. Dobry film. Dobry serial. Długie pocałunki. Wieczór, który masz tylko dla siebie. Nieprzyjemności: Mężczyźni. Kłótnie. Słaby seks. Okres. Kolejki. Nadęte księżniczki. Ludzie opierdalający kelnerki.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate
6087 7a81
Reposted fromobliviate obliviate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl